skip to Main Content

Geef een vrouw
de kans van haar leven

Investeer in ondernemerschap
voor kansarme vrouwen in Nepal

Hoe wordt mijn geld besteed?

Van iedere particuliere donatie wordt gemiddeld 80% geïnvesteerd in de projecten in Nepal en 20% in de continuïteit van de Foundation in Nederland. De overheadkosten liggen zeer laag (0 – 5%), doordat bijna alle kosten die we in Nederland moeten maken gesponsord worden door onze partners. Je kunt hierbij denken aan promotie en marketing, de administratie, de website, reiskosten, kantoorkosten en salariskosten. Voor een groot deel gesponsord! Ook worden veel werkzaamheden voor Namasté Foundation uitgevoerd door vrijwilligers, die de door hen gemaakte kosten veelal voor eigen rekening nemen. Ook het bestuur en de Raad van Advies ontvangt geen vergoeding voor de door hen geïnvesteerde tijd, expertise en onkosten.

Belastingvrij doneren

Namasté Foundation is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) en volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Wanneer u Namasté Foundation steunt door middel van een gift of donatie komt u in aanmerking voor belastingaftrek. De Belastingdienst biedt op de website een eenvoudige test aan waarmee u kunt berekenen of u in aanmerking komt voor de belastingaftrek van donaties en giften. Klik hier om te kijken of u in aanmerking komt.

Lees alles over de voorwaarden op ANBI.nl.

Back To Top