skip to Main Content

Wilde Ganzen

Zelfredzaamheid, solidariteit en samenwerking. Wilde Ganzen bestrijdt armoede wereldwijd. Ze steunen honderden kleinschalige projecten in arme gebieden. Deze projecten zijn opgezet door lokale mensen en hun gemeenschap samen met bevlogen Nederlanders. Wilde Ganzen helpt met kennis, ervaring en financiële steun. Dat leidt tot een directe en blijvende verbetering.

Website Wilde Ganzen

Geef een vrouw de kans van haar leven

Back To Top