skip to Main Content

Missie en Visie

Iedereen verdient een leven boven de armoedegrens. Namasté Foundation is er van overtuigd dat mensen een intrinsieke motivatie hebben zelfredzaam te zijn en graag een bijdrage leveren aan de gemeenschap waarin zij leven. In situaties van armoede ontbreekt daartoe vaak de eerste opstap. Namasté Foundation faciliteert deze opstap.

De stichting biedt kansen aan kwetsbare groepen die daarmee zelf aan een zelfstandige toekomst bouwen. Tot de meest kwetsbare groepen ter wereld waar deze motivatie duidelijk aanwezig is, behoren de vrouwen in Nepal. Samen met hen creëren we duurzame toekomstperspectieven door te investeren in hun ontwikkeling. Zo worden zij op eigen kracht zelfstandig en kunnen zij uiteindelijk zelf hun gemeenschap ondersteunen.

Geef een vrouw de kans van haar leven

Back To Top