skip to Main Content

Jaarrekening

In onze jaarrekening tonen wij een overzicht van de financiële situatie van het afgelopen boekjaar. Je kunt jaarrekeningen van eerdere jaren hieronder inzien. De jaarrekeningen zijn samengesteld door Rikst Accountants. Onderstaande documenten zijn door het bestuur ondertekend. De ondertekende exemplaren liggen ter inzage ten kantore van Namasté Foundation.

Sinds 1 januari 2021 zijn grote ANBI’s verplicht om het standaardformulier publicatieplicht fondsenwervende instellingen van de Belastingdienst te gebruiken. Deze is met ingang van boekjaar 2021 – 2022 hieronder tevens gepubliceerd.

Lees hier de Jaarrekening 2022 – 2023 en het standaardformulier belastingdienst publicatieplicht
Jaarrekening 2021-2022 en het standaardformulier belastingdienst publicatieplicht fondsenwervende instellingen
Jaarrekening 2020-2021
Jaarrekening 2019-2020
Jaarrekening 2018 – 2019
Jaarrekening 2017 – 2018
Jaarrekening 2016 – 2017
Jaarrekening 2015 – 2016
Jaarrekening 2014 – 2015
Jaarrekening 2013 – 2014
Jaarrekening 2012 – 2013
Jaarrekening 2011 – 2012
Jaarrekening 2010 – 2011
Jaarrekening 2009 – 2010

Geef een vrouw de kans van haar leven

Back To Top