skip to Main Content

Stichting het Tiende Kind

De missie van Stichting Het Tiende kind is het bieden van financiële ondersteuning aan maatschappelijk aanvaardbare projecten in zogenaamde derde wereld en andere landen om op deze wijze bij te dragen aan een rechtvaardige wereld met gelijke economische kansen voor iedereen.

Geef een vrouw de kans van haar leven

Back To Top