skip to Main Content

Achmea Foundation

Zelfredzaamheid, solidariteit en samenwerking. Voor de Achmea Foundation zijn dit sleutelbegrippen, die hun wortels hebben in de coöperatieve traditie van Achmea. De Achmea Foundation start en ondersteunt projecten die bijdragen aan duurzame verbetering van het leven van mensen die zich in een sociaaleconomische achterstandsituatie bevinden.

Website Achmea Foundation

Geef een vrouw de kans van haar leven

Back To Top