skip to Main Content

Impact meting 2014 – 2016

Het begon allemaal met zes vrouwen, zeven jaar geleden. Gita, Makuri, Maya, Santi, Pabitra en Kumari stonden aan de poort van één van de vele kinderhuizen die het arme Nepal rijk is. Waarom wilden deze jonge vrouwen hun kinderen afstaan?

Met die vraag en de ambitie om een duurzaam en positief verschil te maken voor Nepal, gingen we met deze vrouwen in gesprek. ‘What is your number one wish?’ werd beantwoord met een lange stilte, een lach of een traan. ‘A big goat’, ‘a sewing machine’ of ‘a buffalo’ waren de verrassende antwoorden van de -vaak alleenstaande- vrouwen die vast bleken te zitten in de negatieve spiraal van armoede.

What is your number one wish?’ werd beantwoord met een lange stilte, een lach of een traan.

Met een kleine lening konden deze zes vrouwen een investering doen in een geit, naaimachine of een buffalo. Eenvoudig, maar voor hen een kans om de negatieve spiraal in positieve richting te zetten. A Chance for a Life Change.

Met dank aan vele supporters in Nederland die in dit concept geloven, zijn we nu in staat om vanuit ons eigen Women Empowerment Center aan 50 vrouwen per jaar trainingen en leningen te bieden. In onze impactmeting geven we graag het woord aan de vrouwen zelf wat dit voor hun leven betekent. We berekenen hierbij ook cijfermatig hoe deze gerealiseerde impact in Nepal zich verhoudt tot de gedane investering vanuit Nederland. Met andere woorden, we geven antwoord op de vraag: wat is het sociale rendement van uw investering in een ‘Chance for a Life Change’ in Nepal?

Ik wil u graag hartelijk danken voor uw steun en betrokkenheid bij Namasté Foundation. U maakt het mogelijk om kansen en levenslange impact te creëren in Nepal.

Hilde Bleijswijk
Namasté Foundation Nederland

Back To Top