skip to Main Content

Aardbeving Nepal

Help slachtoffers Nepal via giro 6868 en giro 121.

(Please find an English translation below)

 

Beste Namasté vrienden,

Nepal is zaterdagochtend 25 april 2015 getroffen door een zware aardbeving: 7.8 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag ongeveer 80 km ten noordwesten van de hoofdstad Kathmandu. Er zijn meer dan 3.700 doden gemeld en nog duizenden vermisten. De ravage is enorm: huizen, wegen, werelderfgoed, dorpen en communicatielijnen zijn verwoest.

We zijn enorm geraakt door de schade die de beving heeft aangericht en onze gedachten zijn bij alle mensen in Kathmandu en de omliggende dorpen, die hun naasten en huizen moeten missen en hun weg moeten zoeken in de ravage.

In Pokhara en bij de Namasté projecten is iedereen veilig en is geen schade aangericht. Uiteraard is iedereen geschrokken na het voelen van de heftige bevingen, maar vooral na het zien van de beelden uit Kathmandu en omgeving.

We danken jullie graag voor het enorme getoonde medeleven. We krijgen veel vragen binnen wat de beste manier is om te helpen. Voor het verlenen van noodhulp zijn de grote organisaties als het Rode Kruis en Unicef het beste uitgerust. Zij hebben de volgende noodnummers geopend:

Rode Kruis giro 6868
Het IBAN nummer behorend bij giro 6868 is NL83INGB0000006868 (6 nullen).

Unicef giro 121
Het IBAN nummer behorend bij giro 121 is NL86INGB0000000121 (7 nullen).

Namasté Foundation heeft niet de middelen en expertise om noodhulp te bieden. Uiteraard zullen de extra donaties die nu al bij ons binnenkomen zorgvuldig ingezet worden bij de wederopbouw van het land en het bieden van ondersteuning aan de getroffenen op het gebied van educatie en women empowerment.

Wij hopen dat Nepal de internationale ondersteuning krijgt die het verdient om deze ramp te boven te komen. Zodra er een coördinatieplan bekend is gemaakt vanuit de instanties, zullen wij ons wederom beraden over de mogelijkheden die wij zien gerichte hulp te verlenen. Wij houden jullie op de hoogte.

Namasté Team
NamasteFoundation.nl

 

 

English translation:

Dear Friends of Namasté Foundation,

Nepal on Saturday morning April 25th 2015 was hit by a massive earthquake: 7.8 on the Richter scale. The epicenter was about 80 km northwest of the capital Kathmandu. There are more than 3,700 deaths reported and thousands of missing persons. The havoc is enormous: houses, roads, world heritage, and communication lines have been destroyed.

We are very concerned by the damage that the earthquake has done and our thoughts are with all the people in Kathmandu and its surrounding villages, in which their relatives and homes are missing or destroyed and who have to find their way in the havoc.

Everyone is safe and sound in Namaste and its projects in Pokhara but of course, everyone is so shocked after feeling the violent tremors, but especially after seeing the images from Kathmandu and the villages.

We like to thank you for the enormous amount of sympathy shown. We have received a lot of questions in the best way to help. For now, direct aid for large organisations such as the Red Cross and Unicef are best equipped to offer concrete help. Check the emergency numbers they have opened in your country.

At this stage of chaos, Namaste Foundation does not have the resources and expertise to provide emergency aid. Of course, the additional donations that we receive already will be used in the reconstruction of the country and providing support to those affected in the field of education and women empowerment.

We hope that Nepal will get the international support it deserves to overcome this disaster. As soon as the authorities know the extent of the damage to human lives and infrastructure and they released a coordination plan, we will again consider the possibilities we see to be of support. We will keep you updated.
Namasté Team

NamasteFoundation.nl

Back To Top