skip to Main Content

Resultaten

Vrouwen die deelnemen aan het Women Empowerment Project krijgen de kans van hun leven. Namasté Foundation hecht grote waarde aan het boeken van duurzame resultaten. Zo wordt de impact en de sociale waarde continue gemeten om de vrouwen zo goed mogelijk te helpen en voegen we alle resultaten jaarlijks samen in een jaarverslag.

92%

van de deelnemende vrouwen deed hun financiële zekerheid groeien

97,2%

van de deelnemende vrouwen steeg in haar zelfvertrouwen

156%

inkomensgroei onder de deelnemende vrouwen

Sociale waarde

De waarde die Namasté Foundation met het Women Empowerment Project creëert is in wezen niet in financiële termen uit te drukken. Toch is dit de enige manier om aan te duiden wat het re- sultaat is van de activiteiten die het project verwezenlijkt. Om een beeld te krijgen van de impact wordt deze in euro’s uitgedrukt. Namasté Foundation meet op deze manier de sociale waarde. Uit de impact meting blijkt dat elke geïnvesteerde euro een sociale waarde heeft tot €4,14.

Lees meer in de Namasté Foundation Impactmeting 2014 – 2016

klien

Elke geïnvesteerde euro
heeft een sociale waarde tot

€4,14

Jaarverslag

In ons jaarverslag leggen wij jaarlijks verantwoording af over de aan ons toevertrouwde donaties. Je kunt de jaarverslagen hieronder inzien. De onderliggende jaarrekeningen samengesteld door Gjald Accountants zijn op te vragen via info@namastefoundation.nl.

Lees hier het Namasté Foundation Jaarverslag 2016 – 2017

Jaarverslag 2015 – 2016
Jaarverslag 2014 – 2015
Jaarverslag 2013 – 2014
Jaarverslag 2012 – 2013
Jaarverslag 2009 – 2011 (12,6 MB)

Jaarrekening

In onze jaarrekening tonen wij een overzicht van de financiële situatie van het afgelopen boekjaar. Je kunt jaarrekeningen van eerdere jaren hieronder inzien. De jaarrekeningen zijn samengesteld door Gjald Accountants.

Lees hier de Jaarrekening Namaste Foundation 2016 – 2017

Jaarrekening 2015 – 2016
Jaarrekening 2014 – 2015
Jaarrekening 2013 – 2014
Jaarrekening 2012 – 2013
Jaarrekening 2011 – 2012
Jaarrekening 2010 – 2011
Jaarrekening 2009 – 2010

Back To Top